Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalsgaard pr: Hellebæk.

26.5.1904.

Kære Nansen.

Jeg maa nu skrive dette Brev til dig, fordi jeg forleden ligefrem ikke orkede at give dig Besked. Det var saamæn ikke noget Bedrag. Men jeg havde ikke Kræfter til at skrive.

Saa bad jeg om Pengene for Juni – skønt det ikke var dem, jeg havde villet bede om.

Jeg har paa min Oplæsningsrejse betalt saa megen Gæld og blev ved dermed indtil Rejsens sidste Dag – uden at blive færdig. Saa var der ogsaa Udflytningen og alt muligt, saa jeg maatte bruge de 400 Kr, som det hele Tiden havde været min Mening at bede om ekstra.

Sé, der er nu to Ting, som jeg meget godt véd.

Den ene er, at jeg sidder dybt i Gæld hos Forlaget, og at jeg slet ikke tør forøge Gælden.

Den anden Ting er den, at du frygter for, at disse Penge – de 400 – skal være Begyndelsen til en hel Masse Anmodninger om Penge. Men det behøver du nu ikke at frygte. Ti dels er i Vinter meget klaret af mig; dels er Udgifterner her overskuelige, og dels er det kun Juni Maaned, som er vanskelig. Allerede i Juli kan jeg læse op i nogle Sommer-Kroer.

Derfor beder jeg dig tilstaa mig de givne 400 Kr. som et Extra-Bidrag, der ikke skal gentage sig og lade Forlaget sende mig de 350 for Juni som sædvanligt, saa jeg har dem her den sidste Maj. For ellers sidder jeg midt i et Helvede – et Familje-Helvede.

I hvert Fald maa du ikke tro, at jeg har villet "svindle" paa nogen Maade. Men Reaktionen efter mine eksempelløse Anstrængelser er kommen saa stærkt, at jeg bogstavelig intet orker.

Mange Hilsener

Din hengivne

Herman Bang.