Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Gl. Kongevej 25.

Kære Nansen.

Jeg er kommen til Byen nu men er for træt til at besøge Dig i Dag. Jeg vil derfor kun sige Dig, at Hirschsprung er beredt til at sætte "Ved Vejen " og "Fädra " i Arbejde. Yderligere meddeler han, at han selv havde paatænkt at udsende en Særudgave af "En dejlig Dag " til Efteraaret samt at lade denne Udgave følge af lignende af "Irene Holm ", "De fire Djævle " og "Den hvide Paaske["].

Angaaende mine store Bøger skriver han: "Naar der skal komme nye – helst billige – Udgaver af "Stuk " og "Haabløse Slægter " er jo kun et Tidsspørgsmaal, og det rykker jo meget nær nu." .....

Alt det forretningsmæssige – det vil sige Pengene – vil han naturligvis afhandle og afgøre med "Gyldendal". Det vedkommer jo ikke mig.

Mange Hilsener

Din hengivne

Herman B.