Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

2.6.1904.

Kære Nansen.

Hjertelig Tak for Pengene.

Ja, du kan tro, jeg har en Lejlighed. Eller, bedre, jeg har to – hvor min Søster boer i den ene og min ringe Person i den anden.

Din

H.B.