Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

5.6.1904.

Tilgiv mig af Hjertet, kære Houmark, at jeg ikke huskede Deres Fødselsdag. Altid glemmer jeg Fødselsdage.

Men jeg troer ikke, at noget Menneske mere inderligt ønsker Dem et lykkeligt Aar ‒ rigt og sundt, end

Deres Ven

Herman Bang.