Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

12.6.1904.

Min kære Houmark.

Jeg har ikke inviteret Dem herud, fordi jeg véd, at De nødig drager fra Asfalten. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at sige Dem, at De i Aalsgaard kun træffer »Gamle Kongevej 25,4« ‒ ‒ og slet ingen andre. At De er velkommen, maa De vide.

Og der er dog altid noget, der trænger til Meddelelse.

Naa ‒ Shanghai kommer jo først om en Maaned. Saa foreløbig kan De være rolig ‒ ‒ saa meget mer som Axel meget nødig sér ham her. Axel er paa Langeland.

Jeg var forleden i Byen to Timer. Da jeg saá H.B. forretningsmæssig travlt ile ind ad Hotel d'Angleterres Port, forstod jeg, at nu var Turistsæsonen inde.

H. B.