Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalsgaard pr. Hellebæk. d. 23/6 1904

Kære Bertha.

Jeg blev aldeles forskrækket over Dit Brev og sendte straks Ernst ind for at faa at vide hvordan Du havde det. Lægen sagde ham saa Besked. Du skal nu ikke være alt for bedrøvet, maaske er det godt, at Du faar Ro.

Jeg kommer til Byen paa Torsdag og tager saa straks ud til Dig. Men, hvis der er noget, Du vil forinden, saa lad mig det vide.

Din

Herman.