Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Marienlyst. Mandag.

Kære Nansen.

Velkommen hjem. Jeg haaber, Rejsen har været rar og at Hvilen har gjort dig godt. Du kan saamæn nok have trængt til lidt anden Luft og lidt andre Mennesker at sé paa.

Med mig er det den sædvanlige Sommerjammer. Jeg bliver jo altid syg om Sommeren. I fjorten Dage var jeg helt falden sammen. Saa blev jeg bragt herhen og nu er det bedre. Men min Sygdom har bragt mig langt tilbage. Jeg fik af E.B. hundrede Kroner. Men saa blev de taget af min Gage og jeg kan ikke undvære dem. Hvis du kan sende dem, saa har jeg faaet femhundrede Kr. extra i Sommer. Men jeg har ogsaa læst Korrektur paa tre nye Oplag, som I skal ha'e Pengene for. Til Vinter skal jeg ingen Pengeknuder gøre, for jeg læser op hele Vinteren. Naa – jeg vilde gerne skrive en nem lille Bog, som skulde hedde "Sommerdag". Men kunde jeg faa ligesaa meget for den som for "Sommerglæder "? Svar mig paa det.

Hils din Kone. Hvis jeg kan hjælpe med noget med "Over Evne " staar jeg til Tjeneste. Jeg tror ikke, at der findes nogen mise-en-scène.

Herman B.