Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Marienlyst. Fredag.

Kære Nansen.

Jeg skriver dette til dig, skønt det egenlig burde være til Bojesen. Men jeg ved ikke om Manden er hjemme.

Voilà:

Der har været en umaadelig Sludder om et Bidrag til Almanak'en "Danmark". Jeg skulde levere en Novelle paa 16 Sider, og derfor forlangte jeg 300 Kr. Men det var for meget – og saa vilde jeg ikke.

Men saa skrev en Ven til mig for et Par Uger siden, at det var dumt ikke at skrive i "Danmark". Og saa tænkte jeg over det og fik en udmærket Idé: Det er en munter Middagsscene, hvor min Moder ved Desserten faar Biskop Brammer til at danse. Det bliver vel 8 Sider. Det halve har jeg skrevet. Men jeg var igaar saa træt, at jeg ikke kunde skrive videre; jeg vil saa nødig ødelægge det brillante Stof. Men jeg beder nu om Honoraret kan være 150 Kroner – hvad dog ikke er for meget. Og om du vil give Ernst de Penge med, da jeg skal rejse imorgen. "Danmark" skal have Manuskriptet inden en Uge:

"Da Bispen dansede –".

Du vil nok gøre mig den Tjeneste?

Din hengivne

Herman B.

Esmann talte her igaar med meget Held. Gud ske Lov, du, at han har faaet det at leve af.