Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

[Hotel Kongen af Danmark, d.] 28.8.[19]04.

Kære Ven.

Jeg havde iformiddags Ernst ude for at bede Dem komme her til Middag. Men De var ikke vendt hjem endnu fra »Kanalen«.

Sandsynligvis arriverer De da først iaften. Vil De ikke spise hos mig imorgen (Mandag) Kl. 6? Men lad os før Middag spadsere en Tur.

Deres Ven

H. B.