Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

September 1914.

Min Ven!

Det er Esmanns Død, som lader mig skrive dette. Jeg vil ikke, at der skal være noget ubetalt Klædningsstykke efter mig, og jeg beder derfor Forlaget betale Herr Ivar Schmidt (Kanneworffs Efterfølger) den Sum, jeg ved min Død maatte skylde ham.

Hr. Ivar Schmidt vil forelægge Regning for Beløbet.

Med min Tak.

Din

Herman B.