Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kolding. 7.10.1904.

Min kære Lillie.

Tak for Deres Brev. Ja, jeg skal naturligvis skrive om Mr: Houcke. En anden Sag er det, om »Aftenposten«, der er Ex-Ministerens argeste Modstander, optager, hvad jeg digter.

Jeg har her nydt et Par Dages Fred, som jeg nu fra Søndag skal til at betale for ved Hjælp af fire »Byer«. Det koster, som min Søster smukt siger, »naturligvis at holde Hjem tre, fire Steder«..... Hun ved ikke selv, hvor sandt hun taler. »25« og »Mosevejen 2 a«, aa, jo, mange Tak. Jeg har saa mange Steder at sende Penge hen, at jeg undertiden er nær ved at faa graa Haar i Stedet for de farvede Haar, som jeg har.

Farvel, Stængel med Engleansigtet.

Herman B.