Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

14.10.1904.

Kære Nansen.

Ja, nu er jeg kommen hjem. Og er skrupsyg og Pengene har jeg lagt paa Jernbanen, saa jeg maa bede dig give mig halvandethundrede Kroner af mine Penge for November. À propos "Novellen" til "Danmark" er afleveret for længe siden, saa det er ude af Verden. "Over Evnes " Sukces glædede mig mægtigt. Jeg haaber, at jeg bliver saa rask – det er desværre stærk Hoste, jeg har – at jeg kan sé Stykket imorgen.

"Daglandet " læste jeg igaar. Det vil paa Scenen blive en vældig Sejr – saa mærkeligt levende, som det er. Meget dybt synes jeg derimod ikke det gaar eller at det rammer. Men det var vel heller ikke Gubben s Mening. Der hersker i Landets Byer en kraftig Harme mod vor egen Digterkonge, hvis "Oplæsninger" man finder var et "Snyderi". I Vejle havde han talt om "Sommerlyst" og den japanske Krig. Springet var lidt brat. Hils din Kone .

Herman B.