Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

3 November [190]4.

Forfatteren Hr. Herman Bang.

I Henhold til Deres æ/ Brev til Hr. Nansen undlader vi ikke at meddele Dem, at De kan hæve de tusinde Kroner naar indlagte Fuldmagt er forsynet med Deres æ/ Underskrift.

Ærbødigst

Aug. Bagge

1 Bilag