Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Af Overretssagfører O. Heise har jeg idag modtaget som Laan 600 Kr ‒ Sex Hundrede Kroner. Beløbet betales tilbage med 200 Kr den 10 Januar 1905, 200 Kr den 20 s.M. og 200 Kr den 30 s.M. Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Laanet giver jeg herved Hr. Heise, for et Beløb af 600 kr, Transport paa det Udbytte, som maatte fremkomme under min Oplæsningstourné, som skal paabegyndes i Januar 1905 i forskjellige Provinsbyer.

Kjøbenhavn den 4' November 1904.

Herman Bang.