Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Hotel Windsor. Wien VI.

Tirsdag.

Min kære Houmark.

Esbensen skriver paa et Brevkort(!) »Der har staaet en frygtelig Historie i »Kl. 12«. Jeg haaber, det helt er Opspind«. Jeg fik det nu af Portier'en ‒ og intet mer. Nu bønfalder jeg Dem: Skriv strax og sig mig alt og send mig Aviserne. Jeg har intet gjort. De, som kender mit Liv, maa dog vide det. Men man kan jo grave Fortiden op. Hvad véd jeg? Og, hvis man nu rejser Skandale, hvor saa faa Pengene fra til at fortsætte Rejsen? Jeg har dem jo ikke. Jeg maa jo skrive dem ind. Og hvis Bladene ikke optager hvad jeg skriver ‒ hvad saa? Og jeg, som paa Rejsen kun er blevet sygere.

Men fremfor alt ‒ svar mig. Sig mig alt og i Orden, saa jeg ved alt ‒ ‒

Herman.