Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Wien. VI. Hotel Windsor.

29.11.1904.

Min egen Bertha.

Jeg sidder her i Wien og tænker paa, at der vist er en eller anden Brist i din Udstyrelse, som, naar du kommer hjem til os i Julen, let kunde falde Nini i Øjnene. Jeg lægger derfor tyve Kroner ind i denne Konvolut. Men brug dem til dig selv, min egen Ven, og ikke til Julegaver. Huset hjemme bliver helt fuldt af Gæster til Julen. Bauditz'er, Jens Peter. Det vil blive Festdage ‒ for Fru Holst.

Min Rejse gaar nogenlunde. Men jeg er meget træt.

Altid din

Herman.