Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

30.12. 1904.

Kære Nansen.

Jeg faar Skinnet imod mig, naar jeg beder om at faa de 200 Kr. for Februar idag. Men det er ogsaa kun Skinnet. Ti jeg skal paa hele min Rejse ikke falde Forlaget til Byrde med at udbetale nogetsomhelst til mig. Og jeg bliver borte til første April.

Et glædeligt Nytaar – og Tak for det Aar, som gik.

H.B.