Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Endnu en gang vil jeg ønske Jer begge et godt nytaar i det inderlige haab at hvad der end kunde glippe i aaret i det mindste jeg intet øjeblik maa skuffe Jeres venskab

Herman