Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Silkeborg. 9.1.1904.

Kære Ven.

Jeg havde haabet her at finde et Telegram om, hvordan det var gaaet med "Maria Theresia ". Men der var intet. Og jeg er meget spændt paa at faa det at vide.

Hvad Fru Esmann angaar , da sagde jeg hende, at en Oplæsning maatte finde Sted i Oktober. Nu er det umuligt. Jeg læser aldrig mere op i København og, naar denne Rejse er endt, overhovedet ikke mere op. Det er forbi.

Mange Hilsener til Jer begge.

Din hengivne

H.B.