Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Randers. Torsdag.

Min kære Ven.

Nej, det Brev, som jeg nu hentede i Bogladen her, var det første, som jeg har faaet fra Dem. De har jo dog »Listen« med min Rute. Og jeg vilde saa gerne høre noget sandfærdigt om »Gæstens« Skæbne.... Det er dog elendigt, at De har det saa usselt. Stram Dem op og vær meget i frisk Luft. Det er det eneste.

»Maria Theresias« Fald havde jeg ventet og ‒ af visse Grunde maaske næsten ønsket. Men meget slemt er det alligevel. Hvor skal Nansen skaffe Pengene fra, naar Fru Nansens Teater staar tomt hver Gang, det er hende, som skulde trække? Jeg forstaar det ikke. Der maa komme »noget«.... Fra »25« er at melde, at Fru Holst gik i Seng, overanstrængt af »Julen«. Jeg gik »paa Turnée«. Saadan er Livets Fordeling.

Altsaa skriv strax ti Sider til »Hotel Royal« i Aarhus, hvor jeg er Lørdag Formiddag ‒

H. B.