Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

21.1.1905.

Tilgiv, kære Fru Hegel, at jeg bebyrder Dem med et Slags Bøn: Men kunde De ikke »tromme« nogle Mennesker hen til Karl Nissens Konsert imorgen? Jeg vilde saa gerne, at der skulde komme nogen.

De hjerteligste Hilsener fra

Deres hengivne

Herman Bang.