Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Horsens. 26.1. 1905.

Kære Ven.

Følgerne af Rejsen begynder at vise sig. Hirschsprung skriver idag, at ""Haabløse Slægter " maa altsaa trykkes op paany". Jeg véd, at "Stuk " ikke kan undgaa samme Skæbne. "De fire Djævle " skal udgives som Sær-Udgave. Det bliver altsaa tre gamle Bøger i dette Aar. Og hvordan mon det gaar med "Mikaël "? Den er dog – den og "Det Graa Hus " – mit Hjerte nærmest.

Jeg flakker – og flakker videre. For udsolgt Hus og smaa virkelige Indtægter, da Udgifterne er altfor store.

Din

H.B.