Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

10.2.1905

Min kære Houmark.

Vil De ikke paa Mandag mellem Kl 12 og Kl 2, naar min Søster er i »Børnehjemmet«, bringe indlagte Brev til min Kusine. Hvis min Søster er hjemme, maa De hemmeligt stikke det til min Kusine.

Stram Dem sammen, Lilje. Jeg kan ikke skrive idag: jeg er for medtaget.

Med Triumferne gaar det udmærket. Om Pengene véd jeg intet udover det, at til mig bliver der intet tilbage. Men naar jeg dog blot fik Marienlyst-Lejen betalt. Imidlertid (helt mellem os) jeg frygter, jeg ikke en Gang naar saa langt ‒

Stram Dem sammen, Stængel.

Tjener-Billetterne?

H. B.