Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Thisted. Torsdag.

Min kære Ven.

Inderlig Tak for Deres Breve. Naar jeg ikke har skrevet, er det, fordi jeg har rejst og rejst ‒ ‒

Ja, den Artikel var mer end gemén. Naar man kender Deres Forhold til Familjens Medlemmer utroligt gemén. Desværre har han endnu to Artikler af mig. Men mere faar han heller aldrig, før han har givet Dem Oprejsning.

Dem kan Artiklen være fuldkomment ligegyldig. Men smertelig maa den være for Broderen ‒ ‒ som vel kender sin egen Broder....

Med mig er der intet Nyt ud over det, at jeg, trods alle de udsolgte Huse, ikke tjener noget, der er værd at nævne. Endnu har jeg intet Udbytte sét. Og jeg maa være glad, hvis jeg kan tjene 70(!) Kroner pr: Oplæsning!!! Men dette strengt mellem os.

Til Tider er jeg i den Anledning ved at fortvivle. Imorgen er det lille Clausens Fødselsdag ‒ gratulér ham, hvis De ejer Pengene til en Kop Thé. Jeg ejer dem ikke.

Deres Ven

Herman B.