Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Ringe (paa Fyen) 26.3. 1905.

Min kære Ven.

Tak for Deres Brev og Tak netop for Tallene. Det er dem, der interesserer mig mest af alt i Deres næste Sæson – for de maa ud af Verden først, de Tal hos Ove Thomsen o:s:v: .... Jeg sér idag i en Avis, at De har opgivet "Tragedien". Og jeg synes, det var godt. Jeg læste den nemlig om igen iforgaars og fik mange, altfor mange Tvivl. Det er dog forbandet springende, det Stykke. Og hun med sit Krav om Elskov – – naa, ny er hun ikke, trods baade Douchen og Jernbanen. Snart er hun Bjørnsonsk i Tonefald og snart er hun Hilde. Maaske kunde Gunnars Instruktion have skaffet Helhed – men alligevel. Som sagt, jeg var blevet helt bange ved anden Læsning. Og saá saa, at De havde opgivet det og blev egenlig lettet .... Walther , det sminkede Bæst, maa da betale, saa han sveder over hele sin tykke Krop. Naar man skal have ham til Medspillende, maa man min Salighed have Vished for, at den bedste Pille er gylden .... Ja, tro De mig, Kroerne er gode, naar man forstaar at vælge dem ud. Og vi har jo min Liste at gaa efter .... Jeg har haft en stor Sorg. Bertha (min Søsters Adoptivdatter, som jeg holder inderligt af) har Tuberkulose og er bragt til Silkeborg ... Min Søster fejrede i den Anledning sin Fødselsdag forleden i Stilhed – med "En Lektion " (Gud være takket for den Sukces) men jeg er meget fortvivlet. Det stakkels Barn – og stakkels mig. For jeg maa jo dog tage mig af det, saasnart denne Rejse er endt. Naar den er endt, spørger De. Den 17 April. For saa er det Paaske x) og desuden er der saa næppe flere Krosale, hvor Dannevirke kan rømmes eller Zoret dø .... Gid der var. For nu, hvor ogsaa Bertha skal hjælpes og plejes, var der vel Brug for Pengene. Men det skal jeg ikke plage Dem med. Jeg har været saa glad ved Deres Sejr som Polly og ved Johannes Sejr. Lykønsk ham fra mig. Tænk, William Bloch har kunnet lære ham alt det – – – Og Peter, som har været i Kristiania .... Hvad bliver det saa til: Boer De en fjorten Dage paa "Marienlyst"? Ja, ellers kvæler jeg Dem med mine ti Fingre.

Jeg er noget træt. Derfor staar der ingenting i dette her Brev. Men en Hilsen er det da altid. Imorgen skal jeg til Ærø, hvor der er to Byer Ærøskøbing og Marstal – hvad De maaske véd fra Deres Geografi. Jeg skaaner ingen af dem men rømmer Dannevirke i Ærøskøbing og døer i Marstal. Derpaa gaar Vejen til Lolland, hvor jeg skal læse op i et – Mejeri. Det er, Gud straffe mig, sandt. For Kr: 200. Naar Kroerne er afsøgte, har man maaske Andelsmejerierne tilbage ...... Jeg havde meget at sige Dem, som jeg ikke vil skrive paa et Stykke Papir.

Mange Hilsener til Nansen.

Herman B.

x) Gud har af sær Naade ladet den komme sént iaar, men en Gang kommer den jo dog og stanser alt Gøgl.