Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Ærøskøbing. 28.3.1905.

Min egen kære Bertha.

Jeg kender knap din Adresse. Jeg véd ikke, hvordan du har det. Nini skriver mig saa lidt til og jeg er kun nogle Timer hvert Sted.

Men hold Modet oppe. Om tre Uger ‒ saa snart min Rejse er endt ‒ kommer jeg til dig.

Fremfor alt: vis Forsigtighed og Ro.

Jeg lægger lidt Penge ved for at du kan have nogle selv. Tusind Hilsener

Din

Herman.