Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Ærøskøbing 28.3.1905.

Kære Venner.

Ja, saa skrives dette paa Ærø og paa Ærøs Papir (det er forresten meget nydeligt) og den gamle By har jeg sét og Huset fra 1641 og de Kobber-Dørhamre og Deres Onkels Hus, som er et helt Palæ. Alt har jeg set. Da jeg stod paa Torvet, saá Borgmesteren mig fra sit Vindue og kom ud paa Gaden og viste mig det altsammen. Og en Frue gav sig i Snak med mig og fortalte mig alt det samme, som Øvrighedspersonen havde fortalt og ‒ med et dulgt Haab om, at jeg maaske kunde skaffe hende en Lejer ude fra den store Verden ‒ talte hun om, at de i deres Hus havde en Lejlighed ledig, passende for en svagelig Person: »For her er Fred«, sagde hun, og Lejligheden er saa dejlig ‒ og den er billig. Alt er billigt her... vil Forfatteren ikke se Lejligheden?«... Men, det vilde Forfatteren nu ikke.

Kl. to kører vi til Marstal. Men, sagde Borgmesteren, »i Marstal er det Parvenuer ‒ med tykke Maver og store Piber, hvis Spidser de fægter med i Luften. De vil ikke føle Dem saa vel i Marstal«...

Naa, der er i hvert Fald udsolgt i Marstal. Her fik jeg Blomster med Guldbogstaver.

Tusind Hilsener ‒

H. B.