Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Hotel Kongen af Danmark.

8.5.1905.

Min kære Nini.

Du maa med Rette være vred paa mig, fordi jeg ikke har ladet høre fra mig. Men jeg har haft saa urimelig meget at gøre.

Naturligvis aabner vi Huset igen paa Marienlyst i Sans-Souci. Nu skal jeg komme ud til dig en af Dagene. Naar du blot altid véd, at jeg aldrig forandrer Bestemmelser.

Herman.