Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Marienlyst. 23.

Min kære Ven.

Tak for Deres Brev ... Ja, der er ikke noget overdreven festligt ved Marienlyst. Men alligevel, sammenlignet med Skagen ... Jeg har kun Ulykker at melde, egenlig den eneste store Ulykke som der kan hænde mig, hvem intet hænder. Da De var rejst, fik jeg et Anfald af Drikkesyge. Ja, det er frygteligt. Saa er det altsaa noget uudryddeligt i mit Liv. Jeg læste ikke, stod ikke op – laa kun hen og stjal om Natten min egen Vin ... Der var kun et Lyspunkt, at Eskildsen viste mig megen Hengivenhed i de frygtelige Dage. Men jeg er saa dybt nedbøjet, at jeg inderlig beder Dem skrive mig nogle Ord. Trøst findes der jo ikke – men alligevel. Jeg kan ikke skrive mer. Jeg er altfor træt og bedrøvet –

Hils Tut saa mange Gange –