Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

[Helsingør, d.] 14.7. [19]05.

Villa Sans-souci

Hr. Etatsraad.

Naar jeg ikke vidste nogen Vej mere, kom jeg til Deres døde Frue, paa hvis Godhed jeg troede. Nu, hvor det uden min Skyld, gaar mig galt, maa jeg gaa til Dem.

Jeg sled mig ud paa min Afskedsturnée for at betale min Gæld. Jeg læste 97 Aftner og betalte og betalte. Min egen Løn for de 97 Aftner var Lejen for dette Hus, hvor jeg boer med min Søster ... Da min Turnee var færdig, ordnede jeg min Tilværelse ved Hjælp af Kontrakter. Ved Hjælp af den ene skulde jeg have Ro i Sommer. Men Kontrakten blev af den anden Part ikke overholdt og hverken i Maj, Juni eller Juli er Pengene blevet mig udbetalt ‒ saa jeg nu, efter alt mit Slid og efter at have maattet arbejde for alle de andre, for min Impresario og for Marienlyst og alle, sidder syg og træt og forpint.

Jeg kan ikke begynde paa min nye Bog under al denne Forvirring. Jeg kan ikke arbejde og efter at have slidt som jeg har for at betale hvad jeg skyldte ‒ sidder jeg nu, selv udtrættet, og har intet.

Jeg beder Dem tilgive dette »Tiggerbrev« og maaske mindes, at hver Gang, De har hjulpet mig, har jeg ogsaa udrettet noget.

Jeg er nu snart selv gammel. Men naar jeg denne Gang intet har, er det, fordi jeg har betalt Gæld med alt, hvad jeg tjente.

Deres hengivne

Herman Bang.