Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

18.7. [19]05.

Min kære Nansen.

Tilgiv, at jeg ikke takkede dig for alt dit Besvær og for dit Brev. Men jeg har været i saa elendigt Humør – saa helt elendigt.

Jeg havde forlængst bestemt, at jeg idag vilde begynde paa min Bog. Og saa sender dig idag – – Titlen og Tilegnelsen.

Titlen er vist ikke efter dit Hoved. Men det kan nu ikke blive nogen anden. Bogen selv kunde jeg vel skrive hastigt – hvis jeg har Fred. Jeg tror, det bliver den sørgmodigste, jeg har skrevet endnu – en sorgfuld Fantasi over Fædrelandskærligheden og Kærligheden.

Fra Betty hører jeg aldrig et Ord. Maaske er det Tegn til, at hun har det godt.

Din hengivne

Herman B.