Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Onsdag.

Kære Nansen.

Hermed sender jeg dig den første Begyndelse, for at du dog kan sé noget af "de (Stakler) uden Fædreland["].

Og saa beder jeg dig, om du vil lade Bogladen give Eskildsen min Gage med hjem. 1) Det er et Par Dage før den første, fordi jeg endnu ikke har naaet at betale min Søster fuldtud for denne Maaned og gerne vil gøre det før den første. 2) Er det jo, som du véd, Gagen for November. Gud bedre det. Men det er Sommeren, der svider til mig endnu. –

Jeg tænker hver Dag paa, at Betty nu, Himlen ske Tak, tjener Penge. Saa er da I fri for de pinagtige Bekymringer. Det er saamæn godt at vide, at det gaar godt for nogen af os. Det glæder En altid.

... Du kan ikke tænke dig, hvilken Opsigt "Mikaël " gør i Tyskland. De finder den saa ganske "sinnlich und ohne Moral" .... Ja, Moralen, det er der, det kniber.

Din hengivne

H.B.