Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

28.9.1905.

Kære Ven.

Dette strengt mellem os:

Igaar brast Bomben. Jeg indgav – i Anledning af "Gyldendals Molboer" – min bestemte Afskedsbegæring. Der fulgte en heftig Scene paa halvanden Time. Saa lagde Vandene sig – og der opnaaedes en Vaabenhvile. Den vil vise sig i, at Fjendtlighederne indstilles. Jeg hverken kunde eller vilde finde mig i denne ganske i System satte Krigsførelse mod det Forlag, der udgiver mine Bøger og hvis Chef du er.

Men idag har jeg saa forfærdelige Smerter i mit Hoved, at jeg næppe kan være til.

Din

H.B.

Vil du maaske sige Eskildsen med to Ord, hvordan det gaar i Stockholm og hvad de spiller.