Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Nansen.

Tak for dine Ord i "Adresseavisen". De gjorde mig oprigtig godt og dobbelt, fordi de kom fra dig. Jeg synes ellers, at alt er ret græsseligt. Johans Skilsmisse, Langess "Død" (som jeg frygter har meget haandgribelige Aarsager) – alt griber mig an. Foruden den Anspændelse, det er mig at "digte". Og iaften skal jeg, efter Brev fra Johan, rejse til Bangsbo og derfra til Aarhus(!) for at tale med Johan .....

Men rejse maa jeg jo og Penge har jeg ikke. Jeg har af min Gage kun December tilbage. Det er en Elendighed. Men jeg maa ha'e 150 Kroner af de Penge. For med mindre tør jeg ikke møde Fru Elisabeth. Jeg skal telegrafere dig, hvordan det gaar. Ernst følger mig, da Eskildsen jo rejst – – til Amerika, hvor han bliver borte i seks Uger. Har man hørt noget saa skørt?

Herman B.