Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

5.12.1905.

Kære Nansen.

Ja, det er en Jammer. Min Bog ikke færdig – og jeg skylder endda de 220 Kroner, som jeg ikke kan betale tilbage nu, fordi jeg ikke kan faa dem ind. Og Gagen for December er brugt, saa jeg sidder paa den bare Ende .... Herre Jemini. Jeg har i de sidste Dage været saa fortumlet af alt det Bekymmer, at jeg ikke har sovet om Natten.

Nu synes jeg, det bedste var, om jeg – siden jeg dog ikke er kommen nogen Vej med Bogen – gav Aarets sidste Uger hen til at iscenesætte "Prinsessen". Saa kom jeg dog i Penge-Balance igen. Ti jeg vilde have Procent. Men jeg tror, Drachmann er idiotisk nok til at ville tilkalde Emil(!) for at støtte August. Hvilket Tableau.

Kunde du ikke deltagende ringe Skjalden op i Telefon (paa "Bristol") og spørge ham, hvordan det gaar "Prinsessen" og saa raade ham til at lade mig hente. Jeg skulde gøre, hvad jeg kunde for at baade han og jeg kunde tjene Penge. Og saa fik jeg da bagefter Fred til at lukke mig inde paa et Hotel og digte "De uden Fædreland" til Ende –

Mit Humør er skidt. Og hvordan jeg skal betale mit Hus i denne Maaned er mig en dyb Hemmelighed

Din

H.B.