Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag.

Tak, min Ven, for din Indbydelse. Og gerne kom jeg. Men jeg tror bestemt, det er bedre, jeg bliver borte iaar. Jeg er saa foraset og, naar Juleaften kommer, saa helt fattig. Det er den første Jul, hvor jeg slet intet har at give til nogen og du, som kender mig, vil vide, hvor tungt det er mig – helt inden i mig.

Lad mig saa heller komme over det helt i Stilhed og ene.

Men Tak.

Din gamle

Herman.