Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tak, min Ven, for iaar. Gid det nye Aar maa bringe Jer alle Lykke

Herman