Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Torsdag.

Kære Ven.

Boesen, der nu har faaet "kongelig Bevilling", vilde gerne opføre "En Fallit " og "Renæssance " til næste Sæson. Han betaler ligesom de andre og hans Selskab staaer jo under min Opsigt.

Men hvorhen skal han vende sig for retsligt at erhverve de to Digterværker? Vil du sige mig det i et Par Ord? Det var jo gamle August L., der solgte ham "Rosmersholm " og nu kan han jo ikke mere "gøre Forretning".

Din

Herman B.

Men det haster.