Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

20.1.1906

Kære Ven.

Jeg kan ikke komme ud af det i denne Maaned:

Karl Nissen.

Svenskere.

Duse .

Og sidstnævnte Kone skal jeg, efter Ønske, afhente i Warnemünde !

Jeg maa derfor bede dig tilstaa mig idag Resten (150 Kr:) af min Januargage.

Det er nydeligt at gøre dig den Slags Uro paa din Fødselsdag......

Endnu en Gang:

Et lykkeligt Aar – saa rigt, saa godt, saa sollyst som du fortjener det.

Din

Herman.