Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

28.2.1906

Kære Dr: Brandes.

Der er i Landet startet et Foretagende, til hvilket mine egne »Kunstrejser« har givet mig Idéen, og som, ved Hjælp af ordenlige Mennesker, vil føre noget, der ligner Kunst, ud over Markerne. Man begyndte i Efteraaret med »En Forbryder« og »Agnete« og det viste sig, at Bønderne villigt flokkedes. Nu er man ‒ stadig med Fritz Boesen som en meget ivrig Leder ‒ gaaet videre og spiller i disse Maaneder: »Byen ved Havet« og »Rosmersholm« (med Alma Alstrøm som Rebekka). Sukces' er meget stor.

Men der skal indstuderes en tredje Forestilling og som Program ønskede jeg meget: »En Forlovelse« ‒ med Alma Astrøm og Fritz Boesen ‒ og jeg vilde derfor bede Dem overlade Hr. Boesen Opførelsesretten. Han maa ifølge sin Bevilling kun spille i »Stationsbyerne«.

Naturligvis kan han ikke give ret meget for Stykket. Deres Bruttoindtægt er jo kun c: 135 Kr. pr: Forestilling. Men De vilde støtte en god Sag ved at give Tilladelsen.

I Haab om et hurtigt Svar er jeg med venlig Hilsen

Deres hengivne

Herman Bang.