Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

1.3.1906.

Kære Dr: Brandes.

Tak, fordi De svarede saa hurtigt, og Tak, fordi dette Svar var et »Ja«.

Jeg sender nu Deres venlige Brev og fem Rollebøger over til Fritz Boesen. En Iscenesættelse har Boesen, fordi jeg, da jeg var ansat ved Folketeatret, ofte anvendte »En Forlovelse«, naar jeg læste med de Unge. Ak, ja, nu er det snart en Menneskealder, siden jeg selv blev hysset ud i det Stykke.

Deres hengivne

Herman Bang.