Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

3.4.1906.

Kære Nansen.

Meget forbløffet blev jeg ved imorges at modtage et Brev fra min Skrædders Sagfører, hvori han skrev, at Forlaget vedblivende hævede min Statsunderstøttelse eller i hvert Fald havde ladet sig udlevere Blanketten for første April. Ti Fuldmagten til Forlaget gik ikke længere end til første April ɔ: at da var mit Laan til Udenlandsrejsen (stort Kr: 1000) tilbagebetalt. Og over den nye Finanslovsunderstøttelse har jeg disponeret til min Skrædder – hvad jeg havde Lov til .....

Da jeg nu skriver, er det bedre at faa alt ordnet med det samme og paa en Gang. Jeg er jo saa langt med min Gage, at hvad jeg skal have, er for Juni. Men det maa jeg s'gu ha'e nu for at have Fred til "Rosmersholm ".

Resten af Maaneden bringer vel Dorphs Ducør mig over. Og nu har jeg begyndt – paa et skjult Sted, som ingen véd, hvor er – at gøre Kaal paa "De uden Fædreland – "

Din

H.B.