Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

1.5.1906.

Kære Nansen.

Jeg har været syg de sidste ti Dage. Ellers havde jeg sendt Manuskript idag. Ti nu maa jeg jo faa Bogen færdig i en otte Uger – ... Men "Rosmersholm" har knækket mig. Der har kun staaet en Gru for min Tanke: Om nu "De uden Fædreland – " fik en lignende Sukces som "Rosmersholm" den første Aften – – Det er min Juligage, som jeg beder dig give Ernst.

H.B.