Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Børnehjælpsdagen.

Kære Hr. Nielsen.

Jeg vilde gerne ‒ vist for tyvende Gang ‒ bede Dem om at faa et Aftryk af hvad der foreligger af min nye Roman. Ti det er nu min alvorlige Agt at skrive den færdig i Sommer, inden min store Turnée begynder i Efteraaret. Jeg bad forleden Hr. Nansen om det, men han har begribeligvis glemt det.

Deres hengivne

H. B.