Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

30.6.1906.

Kære Direktør.

Jeg vilde gerne have min Gage (det er for September!) men, da du var i Paris, laante jeg gennem Hr. Nielsen 125 Kroner. For at betale dem tilbage skrev jeg samvittighedsfuldt "Personlige Erindringer om Henrik Ibsen" og sendte til "Det nye Aarhundrede["] (som jeg troede endnu havde Forbindelse med Forlaget). Nu beder jeg Hr: Nielsen hæve mit Honorar der (det er en lang Historie) saa jeg af "Gagen" faar den fulde Sum .... Jeg maa vist læse op igen. For denne her Armod holder jeg ikke ud. Jeg skylder ogsaa dig 30 Kr:, som jeg ikke kan betale nu.

Din

Herman B.

Gud give, Operationen var ovre.