Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

2.7. 1906.

Min kære Ven.

Lad disse to Roser være en Hilsen til Dem paa det Sted, hvor De igen skal blive helt karsk og glad – til Glæde for os alle.

Deres 98 aarige Ven

Herman B.