Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

11.7. 1906.

Min kære Ven.

Hver Dag bringer Ernst fra Nansen det Bud, at det gaar helt udmærket, og hver Dag glæder jeg mig.

Før De ved af det, vil Reconvalescentsen begynde – og det er egenlig en dejlig Tid, hvor Livet synes En det skønneste, man véd, og alt det, der atter ligger foran En, lokker som en eneste Soldag.

Endnu kan De sikkert ingen Sladder taale. Men denne Hilsen vilde jeg dog sende –

Altid Deres Ven

Herman B.