Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prinsesse Maries Alleé 5.

27.8.1906.

Kære Ven.

Jeg har i de sidste fire Uger været sygere end en syg Hund. Og ganske menneskesky .... Houmark sagde, du mente, det var, fordi jeg overanstrængte mig med Ryes Stykker . Jeg har kun én Gang, for tre Uger siden, talt med Rye og Anna Larssen om den Ting – i en halv Time. Og siden har jeg ikke en Gang set Rye. Nej, det er vel snarest det, at jeg ikke har været paa Landet og saa fremfor alt, at mit Hoved ikke taaler Anstrængelsen ved at "digte" ɔ: gøre det Tænkte levende .... Alligevel hager jeg mig til denne Bog, spigrer mig fast til den og den skal være færdig i ret Tid ....

Vil du gøre mig den Tjeneste at laane mig tredive Kroner til den første og give Ernst dem?

Betty saá straalende ud, da jeg saá hende sidst. Jeg maatte kun, saavidt gørligt, skjule, hvor syg jeg var. Godt dog, det ikke var omvendt.

Herman B.