Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Randers 7.9. 1906.

Min kære Ven.

Nej, den Idé gaar s'gu ikke. Alene af den Grund, at jeg først skal tiltræde i November. Det var min Betingelse. Thi "Fædrelandet" skal og maa jo gøres færdig – først og fremmest for Nansens Skyld.

Og derfor sidder jeg nu her. Jeg har valgt dette Hul, fordi jeg her ikke kender et eneste Menneske. ...

Naar jeg sendte Dem "Inez", var det, fordi der var noget i Rollen, som jeg synes passede Dem. Men maaske synes De, at det Hele er noget Bras og afskyeligt .....

Johan har jo været ved at dø. Livet og Døden er saagu' lige besynderlige. Og rapt kan den ene naa os og gøre Kaal paa den anden.

Himlen véd, naar De skal begynde at optræde?

Kunde De ikke skrive det til mig – og saa om "Inez".

Herman.