Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Randers. 10.9. 1906.

Min kære Ven.

Saa er De paa Skovgaard .... Gid De nu maa kede Dem helt rask.

Jeg sidder her. Det gaar langsomt. Jeg taler ikke. Ser ikke. Forsøger kun at sé alle disse Mennesker, som ikke er.

Men undertiden haaber jeg, at det maa blive saa godt, at jeg kan sætte Deres Navn paa det.

Hils Fru Hegel saa mange Gange. De og Prinsesse Marie staar, blandt Kvinder, i en Række for sig i min Tanke. Men saa, bagved, kommer en lille Flok, hvoriblandt Fru Hegel sidder. For der er noget udmærket ved hende.

Lev vel.

Herman B.